fbpx
"Nói đến nhà đất - Nghĩ đến Liên Minh"

Hội Nghị Công Bố Quy Hoạch Chung Thành Phố Bảo Lộc Và Vùng Phụ Cận

Hội Nghị Công Bố Quy Hoạch Chung Thành Phố Bảo Lộc Và Vùng Phụ Cận

Sáng ngày 07/07/2023, tại TP Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Công Bố Quy Hoạch Chung Thành Phố Bảo Lộc Và Vùng Phụ Cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040.

Thông tin Hội nghị Công Bố Quy Hoạch Chung Thành Phố Bảo Lộc Và Vùng Phụ Cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040.

Tại Hội nghị Công Bố Quy Hoạch Chung Thành Phố Bảo Lộc Và Vùng Phụ Cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040 Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định phê duyệt. Theo quyết định này, phạm vi ranh giới lập quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên 59.849,2 ha, bao gồm: Toàn bộ ranh giới hành chính của TP Bảo Lộc (6 phường, 5 xã) và vùng phụ cận thuộc huyện Bảo Lâm (gồm 5 xã: Lộc An, Tân Lạc, Lộc Thành, Lộc Nam và Lộc Tân). Quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 258.000 người và năm  2040 đạt 320.000 người.

Mục tiêu Hội nghị Công Bố Quy Hoạch Chung Thành Phố Bảo Lộc Và Vùng Phụ Cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040:

 • Quy hoạch và phát triển TP Bảo Lộc trở thành đô thị loại II vào năm 2025;
 • Tiếp tục xây dựng thành phố tiệm cận tiêu chuẩn loại I vào năm 2040, theo xu hướng quy mô tương đương tỉnh lỵ.
 • Xây dựng TP Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030;
 • Là đầu mối giao thông về đường bộ của vùng, trở thành một điểm đến hấp dẫn phía Nam của tỉnh.
 • Phát triển các trung tâm chuyên ngành cấp vùng và quốc gia, bao gồm:
  • Thương mại – dịch vụ
  • Dịch vụ du lịch
  • Trung tâm văn hóa – thể dục thể thao cấp quốc gia
  • Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao – thông minh – hữu cơ – tuần hoàn.

Quy hoạch chung góp phần phát triển bền vững, có bản sắc, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu phát triển trong nền kinh tế thị trường và bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phát triển không gian TP Bảo Lộc đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo chiến lược tăng trưởng xanh, trở thành một đô thị hiện đại, sinh thái với các làng đô thị xanh và đặc thù cảnh quan của xứ B’Lao.

Đối với vùng phụ cận TP Bảo Lộc, phát triển theo hướng hỗ trợ và tương tác lẫn nhau với các chức năng đô thị. Qua đó, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế riêng của từng khu vực đảm bảo phát triển bền vững, sinh thái, hiện đại.

Theo quy hoạch chung, TP Bảo Lộc là đô thị hạt nhân phía Nam tỉnh Lâm Đồng; là trung tâm kết nối giao thương của vùng tỉnh với vùng TP Hồ Chí Minh, vùng Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh và vùng Tây Nguyên.

Qua đó, xây dựng TP Bảo Lộc trở thành đô thị tổng hợp hiện đại, thành phố thông minh; quy mô phát triển tương đương tỉnh lỵ trong tương lai; đô thị tăng trưởng xanh và bền vững, mang nét đặc trưng riêng, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn và yêu cầu về thu hút đầu tư; kiến tạo, phát huy môi trường sống theo hướng bố trí các làng đô thị xanh và các khu đô thị.

Đây cũng là trung tâm dịch vụ – thương mại hỗn hợp; trung tâm văn hóa, thể thao cấp quốc gia; trung tâm nông nghiệp chuyên canh theo hướng công nghệ cao, nghiên cứu đổi mới sáng tạo các sản phẩm đặc hữu; trung tâm dịch vụ du lịch cấp vùng và quốc gia; trung tâm y tế và giáo dục – đào tạo cấp vùng; trung tâm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cấp vùng và quốc gia; trung tâm kiểm định hàng hóa và xuất nhập khẩu cấp vùng; trung tâm công nghiệp phụ trợ, chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng; sản xuất vật liệu mới; chế biên dược liệu; công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm từ khai khoáng.

Hội nghị Công Bố Quy Hoạch Chung Thành Phố Bảo Lộc Và Vùng Phụ Cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040 cũng đưa ra dự báo quy mô dân số, đất đai; đồng thời, định hướng phát triển không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan, du lịch, nông nghiệp; định hướng quy hoạch sử dụng đất; định hướng thiết kế đô thị; định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược; quy hoạch quản lý.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành liên quan và UBND TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Nhân dịp ghé thăm, đại diện Viện Kiến trúc Quốc gia và ông Benjamin – Tổng Giám đốc Công ty Arep (Cộng hòa Pháp) cũng đã thông qua các định hướng cụ thể, chi tiết về xây dựng hạ tầng kỹ thuật liên quan đến giao thông, cấp thoát nước, mạng lưới điện, y tế, vệ sinh môi trường của TP Bảo Lộc và vùng phụ cận; về phát triển không gian xây dựng TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040 trở thành đô thị sinh thái, thông minh.

Phát biểu tại Hội nghị Công Bố Quy Hoạch Chung Thành Phố Bảo Lộc Và Vùng Phụ Cận, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2040, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh: Đây là cơ sở để địa phương triển khai các chương trình, dự án tạo động lực đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa để TP Bảo Lộc và vùng phụ cận hoàn thành các mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2040. Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, các sở, ban, ngành của tỉnh, đặc biệt là TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch chung tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, làm nổi bật về những định hướng, khát vọng phát triển của tỉnh nói chung và TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm nói riêng trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành của tỉnh; cấp ủy, chính quyền TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm theo chức năng nhiệm vụ được giao làm tốt công tác truyền thông, công khai nội dung quy hoạch đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên các nền tảng thông tin để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân, nhà tư vấn, doanh nghiệp, nhà đầu tư về ý nghĩa vai trò của quy hoạch và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong thực hiện quy hoạch; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Đặc biệt, trong quản lý phát triển đô thị không gian kiến trúc, cảnh quan, quản lý xây dựng công trình hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất tạo điều kiện cho đô thị phát triển; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị; khẩn trương tổ chức lập kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị xác định rõ danh mục, lộ trình xây dựng các khu vực phát triển để thu hút đầu tư; tổ chức rà soát, điều chỉnh và lập quy hoạch đô thị để phát triển đúng định hướng, lộ trình đã đề ra; tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của xã hội và Nhân dân, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội Nghị Công Bố Quy Hoạch Chung Thành Phố Bảo Lộc Và Vùng Phụ Cận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cam kết sẽ triển khai thực hiện tốt 4 nội dung liên quan đến quy hoạch như:

 • Tăng cường truyền thông đến các tầng lớp Nhân dân;
 • Đổi mới công tác phát triển quy hoạch và phát triển đô thị, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với hạ tầng xã hội;
 • Khẩn trương rà soát lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị, các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phường xã, quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040;
 • Huy động tối đa và hiệu quả nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp và các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển toàn diện đô thị Bảo Lộc theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.

Nguồn: Báo Lâm Đồng

Anh chị có nhu cầu kiểm tra quy hoạch pháp lý liên hệ Liên Minh Bảo Lộc sẽ hỗ trợ anh chị nhé!

BẤT ĐỘNG SẢN LIÊN MINH BẢO LỘC

✅ Địa chỉ: 999K Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc

☎️ Hotline: 0917702566

🔗 Fanpage: Bất Động Sản Liên Minh Bảo Lộc

📍Youtube: Mua Bán Nhà Đất Bảo Lộc – Liên Minh Group Bảo Lộc

🔥Tiktok: Mua Bán Nhà Đất Bảo Lộc

👉👉Thông tin chuyên viên kinh doanh xuất sắc của Liên Minh Bảo Lộc.

 • Mrs. Quyên: 0353153948 (Zalo)
 • Mr. Hưng: 0919746566 (Zalo)

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Contact Me on Zalo
0917 702 566